serveis informàtics per a empreses a Barcelona


Avisos legals

D’acord amb l’establert en la normativa vigent posem en el seu coneixement que el nostre nom és VILAMEDI SERVEIS INFORMÀTICS S.L., domiciliada en C/ Aragon, 141-143 1º – 08015 – Barcelona , i posseïm el CIF: B64720493.

Si es volen posar en contacte amb nosaltres poden remetre un correu electrònic a info@vilamedi.com indicant en l’assumpte: VILAMEDI SERVEIS INFORMÀTICS S.L. Aviso Legal.

Complim amb l’obligació de posseir inscrits en el Registre mercantil com a mínim un dels noms de domini dels quals som titulars. Respecte als links o hiperenlaces, en el cas d’aquells que apareguin a la nostra pàgina la connexió ho faran a títol informatiu, no estan sota el nostre control i no responem de la informació que continguin.

Amb la informació que li proporcionarem a continuació VILAMEDI SERVEIS INFORMÀTICS S.L., vol que vostè conegui com és la política de privadesa aplicada quant a les seves dades personals.

VILAMEDI SERVEIS INFORMÀTICS S.L., compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, són tractats d’acord amb les exigències legals, guardant-se les degudes mesures de seguretat tant tècniques com a organitzatives, que garanteixen la confidencialitat dels mateixos.

Li informem que les dades personals que ens faciliti, seran incorporats a un fitxer, del que és responsable VILAMEDI SERVEIS INFORMÀTICS S.L., i seran dedicats principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d’administració general, desenvolupar, comercialitzar i informar dels serveis que oferim.

En el supòsit que no vulgui rebre informacions que entenguem puguin ser del seu interès li preguem ens remeti un correu electrònic en què ho indiqui a l’adreça d’email que consta en la present política de privadesa.

Posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentats ni utilitzats amb altres finalitats comercials que la mera informació dels serveis oferts per VILAMEDI SERVEIS INFORMÀTICS S.L., els quals pretenem que siguin de la seva utilitat. Si vostè ens ha facilitat dades personals d’un tercer haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

A la nostra pàgina web no existeixen *Hipervínculos que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web i tampoc existeixen tractaments invisibles de dades personals. En cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a *VILAMEDI SERVEIS INFORMÀTICS S.L., domiciliada en C/ *Aragon, 141-143 1º – 08015 – Barcelona, o enviant un email a info@vilamedi.com, indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: VILAMEDI SERVEIS INFORMÀTICS S.L. Política de Privadesa.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament per realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.