serveis informàtics per a empreses a Barcelona

equips multifunció - escàners documentals


equips multifunció

Des de Vilamedi, us oferim solucions de gestió documental, des de l’engegada d’equips multifunció, fins a la més completa gestió documental de la vostra companyia.

Amb contractes de manteniment amb costos per còpia, us oferirem un servei que inclou l’adquisició, el manteniment i els consumibles dels equips contractats.

Poden obtenir més informació i ofertes d’aquests equipaments en www.copiadoras-digitales.com