serveis informàtics per a empreses a Barcelona

backups - recuperació de desastres


Sistemes de backups

La Seguretat de la Informació ho és TOT.

– Backup Locals
Implantem sistemes i mètodes de backup locals, de manera que de forma periòdica es realitzin còpies de seguretat dels seus sistemes i dades.

Centralitzem la informació i programem sistemes de còpies de seguretat centralitzades.

– Backup Cloud
Si el volum de dades de la còpia de seguretat i la infraestructura de la companyia així ho permet, realitzem còpies de seguretat remotes.
Aquestes còpies de seguretat es realitzen a centres de dades protegides, externalitzant la ubicació d’un backup de les seves dades, que en cas de desastre tipus incendis, robatoris etc, ens permetran tornar a l’activitat de forma ràpida i assegurarem la integritat de les seves dades davant aquests casos.

– Backup Tutelat
Des de Vilamedi, oferim el serveis de Backup Tutelat, en el qual, de forma remota o assistencial, comprovarem la correcta execució i estat de les seves còpies de seguretat en la periodicitat que es determini.