serveis informàtics per a empreses a Barcelona

Sistemes Firewall


Sistemes firewall

-Implantem sistemes firewall per a evitar que els punts de contacte d’una empresa amb Internet siguin una passarel.la de intrusió per part de persones o programari que intenten explotar certes vulnerabilitats dels sistemes informàtics.

-Millorem i filtrem el tràfic d’Internet prioritzant aquells serveis que més s’utilitzen en l’empresa, i bloquegem l’és inadequat d’Internet optimitzant això els seus recursos,denegant els serveis o protocols no utilitzables per a la millora del seu rendiment.