serveis informàtics per a empreses a Barcelona

Sistemes Redundants


Sistemes redundants

Per les empreses que necessiten entorns de comunicació d’alta disponibilitat, dissenyem estratègies de connectivitat redundant.

Mitjançant la diversificació de diferents proveïdors de comunicacions i combinant les diverses tecnologies com Fibra Òptica, ADSL, Radio, Wifi, aconseguim redundància en les comunicacions, que permetrà assegurar l’accés a Internet i serveis associats, de forma fiable.