serveis informàtics per a empreses a Barcelona

Xarxes d'àrea local


Xarxes d’àrea local

Dissenyem instal·lacions de cablejat estructurat informàtic tradicional, garantint la seguretat en la transmissió de les dades a les màximes velocitats disponibles en cada moment.

Dotem aquestes instal·lacions en armaris tipus RACK, per obtenir així un cablejat estructurat, que permet la fàcil distribució entre telefonia i dades.