serveis informàtics per a empreses a Barcelona

Solució global


Solució global

Vilamedi Serveis Informàtics, el seu soci tecnològic global.

Assessoria i Consultoria

Proporcionem assessorament professional complet, a partir d’una avaluació objectiva de les necessitats del client.

Implantació i Manteniment

Implantem les estructures i l’equipament informàtic necessaris per dur a terme qualsevol activitat empresarial i realitzem el posterior manteniment dels sistemes implantats, per assegurar el seu correcte funcionament i preveure l’aparició de possibles problemes.

Finançament (renting)

Oferim plans de finançament que recolzen el correcte desenvolupament tecnològic de l’empresa, cuidant el seu pressupost i optimitzant el rendiment empresarial.

Actualització

Gràcies al manteniment regular, podem actualitzar gradualment les estructures informàtiques, adequant-les als canvis i a l’evolució de l’empresa.